През цялата история на човечеството хората са се стремили към физическо и духовно съвършенство и са развивали военното си изкуство. Тренирали са и са се състезавали помежду си. Възникнали са бойните изкуства и различните видове стилове с различни правила. В днешно време, бойните стилове губят своето значение, като такива и се превръщат в бойни спортове. Един от тях е набиращ все по-голяма популярност в света КУДО.

КУДО – водене на спортен двубой, максимално приблежен до реалността, с разнообразен набор от най-ефективни техники за защита и нападение, за постигане на максимален резултат за минимално време. Състезателните схватки са едно изпълнено с много адреналин преживяване за любителите на екстремалните бойните спортове.

КУДО е съвременен боен спорт, защото боецът се тренира не само за победа на състезанието, а и в името на победата над самия себе си. Затова в Кудо уважават и победителите, и
победените.

Кудо е боен спорт, който има за цел победата над противника, представляващо съвкупност от техники, изпълнявани предимно, без оръжие. Значително по-малко значение се придава на
традиционната подготовка, а голямо – на ефективните техники, скоростта, ускорението, маневреността, общата динамичност. Използуват се по-високи стойки, леки, танцуващи
движения, позволяващи неочаквано придвижване в пространството. Твърдите блокове губят традиционното си значение, отстъпвайки място на късите блокове и полублоковете, които не
спират удара, а, по – скоро, променят траекторията му.
Скоростта е основен критерий при избора на техники. Възможностите на стила са многобройни и често зависят от индивидуалните качества на всеки трениращ. Този боен спорт използва по
най-ефикасен начин всичките части на човешкото тяло, за да се противопостави то на невъоръжен или въоръжен противник: юмрук, лакет, рамо, таз, коляно, стъпало, глава. Прилагат се хвърляния, събаряния, борба и заключване на ставите – едно богато многообразие от “оръжия”, тренирани методично, с една единствена цел – в случай на нужда, да се обезвреди
евентуалния противник. Това разнообразие позволява на всеки състезател да изгради своя собствена, печеливша тактика. Всичко се свежда до възможността да се предизвика пробив в
отбраната на противника и да се нанесе един акцентиран и последен удар, или хвърляне, което да донесе победа или „живот“.

За създателя на Кудо

Създателят на бойния спорт е сенсей Такаши Азума, носи почетното званието шиханджукушо и има 8 дан. Pоден e на 22 Май 1949г. в Япония. Има висше филосовско образоване от университета “Васеда”. Занимава се с Карате и Джудо, шампион е на Япония. Внимателно изучил много стилове за единоборство с идеята за синтеза им в един боен спорт. Открива своя школа през 1981г. Нарича я Дайдо-Джуку Кудо или “Школа на истинския път”. Носител е на рекорд на Гинес, за счупване с ръка на най-много ледени блокове.

Девизът е “Спорт на успелите”.  Символ на Кудо е иероглифа “Ку”, който означава ”свободен”.

През 2001г в Токио се провежда първото световно първенство по Кудо. През 2005 пак в Токио се проведе и второто. Сенсей Азума пътува непрекъснато по света и пропагандира КУДО. В над 45 страни са създадени браншови организации. На 25, 26 и 27 юни 2005г. той посети и България и проведе първия семинар по Кудо, с което бе учредено българското отделение към международната федерация.

Кудо се превежда като “Свободен стил”. Разширеният превод означава “Няма врати, които да извеждат на великият Път. Всеки трябва да ги построи в своето сърце и да върви към
усъвършенстване”. Кудо е специализиран боен спорт. По своята същност той е един от най-реалистичните и практични бойни спортове, който някога е създаван. Схватките са много
близъки до реалния, бой и с това привлича много от практикуващите го.

Реални спортни схватки

Забранените удари, действия и места в Кудо са много малко, практически ограничения има само при удар във врата и гърба на противника. Целта е да се доближи максимално състезателния характер на схватките до боя в реална ситуация, като всички наранявания и травми са сведени до минимум. Това става възможно, благодарение на стриктно разработените правила и строгото им съблюдаване от съдиите и инструкторите.

Защитния шлем “Supersafe”, специалните ръкавици и бандаж, почти напълно предотвратяват травмите и нараняванията на лицето.

За тренировка и състезанията се използват специално разработени за спорта кимона, които са много здрави и удобни, защото самите техники го изискват. За тренировка е препоръчителино
кимоното да е с бял цвят. На състезание, състезателя трябва да разполага с кимона в бял и син цвят със символиките на федерацията на гърдите и левия ръкав.

Състезателните схватки се провеждат на специално подово покритие (татами), предотвратяващо наранявания при борба и натъртвания при
максимална амплитуда на хвърлянията.

Квалифицирани треньори

Всички треньори във федерацията имат съответната международна и българска квалификация. Това са бивши или настоящи спортисти с дълъг стаж и от собствен опит знаещи какво е КУДО. Всяка година те участват в минимум два международни семинара с водещи инструктори от Япония и Русия, а също и в други мероприятия, повишаващи квалификацията.

Единна методика

Друго нещо, върху което трябва да се обърне внимание, е правилната методика на тренировки. Ако тя е неправилна, няма значение в колко схватки сте участвували, колко камъни и дъски
сте счупили, защото глупавите привички ще ви доведат до поражение. Тренировките по Кудо се водят само от опитни бойци с лиценз от Световната Кудо федерация и по методиката на
сенсей Азума Такаши, която е адаптирана и за деца от стортни педагози с висока квалификация. Същата програма е усъвършенствана и практикувана в света вече повече от 15 години.

Формални техники

В света този спорт има голяма популярност благодарение на богатия си арсенал от контактни техники. “Най-важни в Кудо са формалните упражнения. В тях са събрани всички методи за
нападение и защита. Затова, трябва правилно да се разбере смисълът на всяко движение. Въпреки че формата може да се нарече най-важната част от тренировката, не трябва да се
пренебрегват спарингът и тестовете за чупене на твърди предмети. Пътят на истинското Кудо е да се избягват крайностите и да се тренира упорито, с мисълта, че формата е половината от
успеха, а другите индивидуални и групови тренировки – втората половина.” Някои смятат, че може да се игнорира формата и да се практикува само спаринг и борба. Подобна нагласа никога не ще доведе до истински прогрес в Кудо. Ударите, блоковете и хвърлянията, техниките за нападение и защита имат хиляди вариации, които е просто невъзможно да се изпробват в схватка.

От техническа гледна точка, самозащитата изисква максимална ефективност. Това означава максимален резултат, при минимален разход на енергия и на движения. Много от техниките,
използувани в другите стилове при състезания, правят човек уязвим, тъй като оставят големи части от тялото му незащитени и са лесна мишена за контраатака. В Кудо се набляга на
по-прибрания гард, по-малките по обем на движение техники, които са по-икономични и по-бързи. Основната стойка е тази, в която обикновено човек ходи. Това позволява лекота на
придвижването. Тези технически подробности характеризират стила с бързина, маневреност, гъвкавост. Има три основни правила, които трябва да се спазват при изпълнението на всяка
техника и които най-добре илюстрират стремежа към максимална ефективност:

1. Не прави излишни движения!
2. Не използвай излишна сила!
3. Използвай цялото си тяло, през цялото време!

Етикет

“Кудо започва и завършва с етикет”. Този етикет, практически, се изразява със съвкупност от правила, които всеки от трениращите трябва да спазва. Те учат (особено децата) на уважение
и зачитане на труда и личността на другите хора. Те спомагат за овладяване и канализиране на излишната агресивност и уравновесяват буйния характер. От друга страна, Кудо, като част
от бойните спортове въобще, възпитава у човек решителност, разумна смелост, вяра в собствените възможности за преодоляване на критични ситуации. Резултатът от постоянната правилна
практика е постигането на чувство на удовлетворение и хармония между физическата и духовната страна в живота на човека, спокоен, чист ум и здраво тяло, независимо от възрастта.
Тези особености дават възможност на всеки, който търси, да намери нещо за себе си, независимо дали е дете, младеж или възрастен, прекалено буен или нерешителен и свит. Те правят от Кудо един истински път за всички.

Кудо е спорт за защита. На удара се отвръща с удар само след атаката на неприятеля. Правилото за ненападение е едно от най-висшите достижения в етиката на Кудо. Освен спортен метод за самоотбрана, Кудо е и сурова самодисциплина. Всъщност, точно самодисциплината превръща боя в спорт. Тя помага за преодоляване на трудностите, за победата над собственото тяло, за победата над лошата половина на всеки от практикуващите. Онези, които успеят да превъзмогнат трудностите, остават на този Път, привлечени както от физическото развитие, така и от духовния аспект на обучението. Само така личността върви към своето усъвършенстване в живота. Боец ние наричаме всеки, който е успял да се научи на себеотдаване в своите спортни занимания.

Кудо = Спорт
Кудо е боен спорт, който предлага чудесна реализация за младежите като спортисти. Осигуряват се възможности за участия в редица национални и международни първенства. Българската Кудо Федерация участва със свои състезатели в Европейски и Световни шампионати.

Кудо = Безопасност

Една от основните характеристики на Кудо като контактен боен спорт е безопасност за занимаващите се. Всички състезания и тренировъчни занимания се провеждат в защитна екипировка (защитен шлем за главата и протектори), която предотвратява всякакви травми. Кудо е единственият боен спорт, който може да се практикува от деца. За целта е създаден специален правилник за деца. Кудо е едиственият боен спорт, синтезиращ всички прийоми с боино приложение и е абсолютно реален, като гарантира здравето на практикуващите.

При създаването на Кудо е залегнала идеята за безопасност на бойците. За запазване здравето на децата са създадени система за тяхното обучение и състезателен правилник. Това позволява стила да се тренира от деца в най-ранна възраст. Благодарение на състезателният правилник за деца провеждането на тренировъчни боеве и състезания от регионален и национален мащаб е без опасност за здравето на младите бойци.

Тренировките по Кудо и състезателните схватки са много атрактивни за младите бойци. В залата децата се учат как да преодоляват трудностите на дисциплина и уважение. С рационалните си и многообразни техники, Кудо е доказало своя ефект като оздравителна система, даваща отлична координация и атлетичност.

Задачите, които се преследват са:
- развиване на физическите качества като издържливост, сила, бързина, ловкост и гъвкавост – развиване на смелост, решителност, целеустременост и дисциплинираност
- полагане на здрави технически основи за бъдещо високо спортно майсторство

Групи по възраст и постижения:

- детски групи от 7 до 9 год.
- детски групи от 10 до 14 год.
- юношестки групи от 15 до 18 год.
- групи за възрастни над 18 год.
- спортно–състезателни групи
- персонални тренировки

Българска Федерация по Кудо.
Българска Федерация по Кудо е основана на 25 юни 2005г. от сенсей Господин Бабамов, който е създател и президент.

Целта ни е да обучаваме и да възпитаваме членовете си в бойния дух и философия, да ги усъвършенстваме и да ги изградим като личности с ценностна система с помощта на традиционните методи на тренировка и съпътстващите ги ред, дисциплина, уважение, постоянен контрол и самоконтрол. Особено внимание се отделя на развитието на спортни умения за ученици и студенти в свободното им време на децата и младежите, които ще бъдат бъдещите състезатели и шампиони. Ежедневните тренировки и създадената благотворна среда садна от най-добрите алтернативи и сигурно противодействие на агресията, престъпността и наркоманиите. Трудностите, през които се преминава по време на тренировъчния процес силно сплотяват спортистите и ги превръщат в истински приятели не само в спортната зала, но и в живота.

Българска Федерация по Кудо разполага с опитни инструктори, които създават подходяща среда и настройка за подготовка на състезатели, които ще бъдат бъдещите шампиони по Кудо на България. За три години БФК се разрастна и създаде 9 клуба в едни от най-големите градове на страната. Бяха организирани 6 семенара и лагер-сборове с участието на чуждестранни
майстори за повишаване нивото на квалификация на инструкторите.

През 29 Септември 2007 г. БФК организира Първия Европейски Шампионат по Кудо в град София с участие на състезетели от 15 държави. Бяха завоювани първите за БКФ европейски титли.

На 18 май в град Велинград се проведе първото републиканско първенство по Кудо за юноши, младежи и девойки.

На 18 Октомври 2008 г. се проведе и Отворен Балкански Шампионат по Кудо в град Стара Загора. Присъстваха състезатели и гости от 11 държави.

Националният отбор се представи достойно и завоюваха първите за БКФ балкански титли. БКФ има спортен календар по който организира републикански е регионални състезания и
взима участие на всички мероприятия организирани от Световната Кудо Федерация.

На 20 декември 2008 г. в град Харманли се проведе коледно национално първенство по Кудо за юноши, младежи и девойки.

Кудо за обществото

Кудо е и боен спорт, развиващ интелекта на обучаваните. Боецът тренира не само да побеждава противника, но и собствените си човешки слабости. Целенасочено се градят умения да се побеждава страха, гнева, отчуждението, пороците. Заниманията с Кудо изискват силна воля, за да бъде победено собственото его и така всеки спортист да стане достоен гражданин.

Чрез спорта Кудо ние се стремим да станем силни духом и тялом,
да се приобщим към културата,
да развиваме своите интелектуални възможности,
да възпитаваме личността си и да дадем своя дял в развитието на обществото.

Източник: http://www.kudo-bulgaria.com