Майстор Итосу е роден в гр. Шури, Окинава през 1831 г. На 16 годишна възраст той започва да тренира карате с майстор Сокон Матсумура. Важната част от тренировките му били практиката с макивара, в опитите си да подобри макиварата той привързал към къменна стена –  кожен сандал. След няколко удара камъкът се строшил и той трябвяло да премести сандалът… скоро цялата стена била разрушена…

Той бил изключително силен и спокоен човек. Неговите постижения често показвали високото му техническо ниво. Гичин Фунакоши свидетелства, в книгата си „Карате до Нюмон”, за неговата физическа сила, невероятната му възможност да издържа на атаки и изключителния захват.
Майстор Фунакоши разказва, че нито майстор Итосу, нито майстор Азато някога са се хвалили за техните героични постижения в карате. Те биха казали, че „тези глупости” са дело на тяхната младост.
Това, което е абсолютно ясно е фактът, че Итосу е бил майстор, който е имал безброй и много важни ученици, много от които са създали различни стилове в карате, въпреки че той никога не е имал намерение за това.
Един от най-известните му ученици бил Гичин Фунакоши, който винаги си спомнял за майстор Итосу като чудесен пример за това какъв трябва да бъде добрия учител и се опитвал да предаде наученото от него.

Един от приносите на майстор Итосу са хейан катите, които той създал специално за начинаещите ученици, тъй като старите кати били прекалено сложнии.

Друг негов съществен принос са десетте принципа на карате