Масатоши Накаяма и Дон Ф. Дрегер

Основни положения
1. Не подценявайте противника. Винаги изхождайте от това, че е опасен.
2. За да избегнете атаката на противника и да го заставите да заеме положение, удобно за ваша контраатака, ключови положения са движенията на краката, пренасянето на тежестта на тялото и въртенето му по време на битката.
3. За максимален ефект използвайте въртене на целия корпус на тябото, а не движение на отделни негови части.
4. Ако повърхността под краката ви е неравна, поддаваща или хлъзгава, вие не винаги ще можете да се движите така както ви се иска. Може да се окаже, че пренасянето на тежестта на тялото и въртенето на бедрата е всичко което може да направите в този случай. Не се увличайте в работата с крака.
5. В карате вашето тяло може ефективно да действа само ако е устойчиво, т. е. когато, нанасяте удар, вие здраво се опирате на краката и сте в равновесие.
6. За максимален ефект съгласувайте своите блокове и удари по “важни” участъци от тялото на противника с премествания, въртене и изместване на тежестта на тялото.
7. Не противопоставяйте на превъзхождаща ви сила на противника само сила, а се старайте хармонично да я уравновесите и да я обърнете във ваша полза.
8. Старайте се да нанасяте удари по жизнено важни точки, а не по здрави участъци от тялото.
9. След нанасяне на удари по уязвимите части на противника не го изпускайте от поглед, а бъдете готови за възможно продължение на атаката.
10. Нанасяйки поражения върху противника проявявайте благоразумие. Степента на поражение следва да съответства на конкретната ситуация.

Вашето тайно оръжие: стойка и положение на тялото

За ефективно използване на техниките от карате много важни са правилната стойка и положение на тялото. Това ще ви даде възможност бързо да се придвижвате за да избягвате атаките на противника или да се приближите към него за провеждане на ваша ефективна атака. Правилната стойка и положение на тялото следва да се отработват по време на тренировките (по възможност пред огледало) по често за да станат автоматични и „удобни”, понеже в реална схватка време за мислене няма. По време на тренировките не се ограничавайте да работите само на равна повърхност, избягвайки неравната, хлъзгава, или мокра опора под краката ви. В ситуации на самозащита, не винаги има идеална повърхност. Затова за максимална полза тренирайте при всякакви възможни условия.

Важни моменти за стойката и положението на тялото:

1. При преход от обичайното положение на тялото в карате стойка, например от ходене или седеж е нужна скорост. Тренирайте по-често за да постигате това с минимални усилия.
2. Движениете трябва да идва от бедрата. Не започвайте движение от краката, оставяйки тялото си „назад от движението”.
3. Дръжте тялото в равновесие, не го изкривявайте.
4. Отработвайте десни и леви стойки. Не развивайте само една, “любима” стойка.

Как да се избягват ударите: блокове

В реалната схватка избягването на атаката на противника винаги е основано на основните позиции и положението на корпуса на тялото. При защитата движенията на краката и обръщането на тялото в различни посоки се съчетава с блокове, които да отклоняват ударите на противника и да го откриват за ваша контраатака.

Използването на елементите на избягване на атаките (позиции, преместване и блокове) включва 5 метода:
1. Точен силен блок- причинява на противника силна болка и често го принуждава да прекрати нападението.
2. Точен блок с умерена сила – променя направлението на силата на противника и го изважда от равновесие.
3. Точен блок с последваща контраатака.
4. Избягване на удара на противника без блок с едновременна атака с подходяща техника.
5. Изпреварваща атака- удар в противника преди неговия удар.

Бойни средства и цели: анатомия на вашето тяло и тялото на противника.

Различни части на вашето тяло могат да служат за нанасяне на удари по противника, т.е. да се използват като оръжия. При правилно изпълнение на техниките от карате трябва да концентрирате силата върху тези ударни участъци, което ще ги направи още по– действени отколкото изглежда на пръв поглед.
Всеки човек, независимо от физическото си развитие и подготовка има определени анатомични слаби точки. По време на тренировките по карате е необходимо да се изучат тези точки, местонахождението им и кои части от вашето тяло е най-подходящо да използвате за удари по тези точки.
Въздействието с удар по различни жизненоважни точки може да доведе до различни резултати. Нанасяйки удар трябва да знаете какви могат да бъдат евентуалните последствия. Удар по определени точки причинява рязка болка при което е възможен нервен шок и като очакван резултат при „нормален” нападател- избиване на желанието за по-нататъшно продължение на атаката. Това е минималното въздействие.
По-сериозното въздействие, водещо да сериозно увреждане на противника, е възможно за сметка на увеличаване на силата на вашия удар или при избор на по-чувствителна точка. При това, много силни удари върху някои точки могат да се окажат смъртоносни.
Затова при използването на техниките от карате винаги трябва да се мисли за сериозността на удара по жизненоважните точки и техните възможни последствия върху противника. Карате използвано срещу някой разбушувал се противник трябва да се различава от използваното срещу противник който заплашва живота ви. При нанасяне на удари върху жизнено важни точки проявявайте благоразумие.

Удари с ръце
При ударите с ръце най-често използваните са:
Удари с юмрук- юмрукът е един от основните ударни части на тялото и се използва най-често при самозащита. Предполагаемите цели за поражение при удари с юмрук се определят от това с коя част на юмрука се удря.
Удари с отворена ръка- Тези удари са характерни за карате. Използва се ръка- копие, ръка– нож и удари с дланта. Предполагаемите цели отново се определят от ударната част на ръката.
Удари с лакът- лакътят е мощно, бързо, ефективно и надежно оръжие за употреба при нападения отпред и отзад. Ударите с лакът могат да бъдат нанесени странично, напред, нагоре и надолу. Предполагаеми цели- лице, шия, слънчев сплит, ребра.
Удари с крака
При използване на удари с крака следва да се помни, че те са много по-мощни от ударите с ръце. При самозащита е препоръчително да се нанасят с върха на обувката (ако вида й го позволява). Ударите с крака трябва да се отработват много старателно за да станат ефективни както при атака отпред, така и при нападения отзад.
Не забравяйте, че неправилният удар с крак може да ви създаде проблеми. Загуба на равновесие, захват от противника на удрящия ви крак и други опасни грешки може да доведат до сериозни последствия за вас. Ако не сте много разтегнат и нямате атлетическо телосложение препоръчително е да ограничите ударите с крака на височина до нивото на корема.

Важно: Не се надявайте, че още първото ваше ответно действие ще разреши ситуацията. По-добре поддържайте постоянна бдителност която ще ви даде възможност за продължение на атаката при възникнала необходимост. Цената за недостатъчната бдителност може да бъде вашия живот.

Източник: daobg.com