зенкуцу дачи – предна позиция

кокуцу дачи – задна позиция

киба дачи – “ездачна” позиция

мусуби дачи – позиция със събрани пети

хейко дачи – позиция с успоредни ходила

хейсоку дачи – позиция със събрани ходила

хачиджи /хачиноджи/ дачи – позиция с отворени ходила, пръстите сочат навън

учи хачиджи дачи – обърната позиция с отворени ходила, пръстите сочат навътре

теджи дачи – Т-образна позиция

реноджи дачи – Г-образна позиция

коса дачи – кръстосана позиция

каке дачи – дълбока кръстосана позиция

саги аши /тсуруаши/ дачи – позиция на един крак

неко аши дачи – “котешка” позиция

фудо /сочин/ дачи – неподвижна позиция

шико дачи – “ездачна” позиция с пети навътре

хангецу дачи – позиция “полумесец”

санчин дачи – позиция “пясъчен” часовник

дачи хиза – позиция с едното коляно на пода