КАТА – в буквален превод от японски означава “форма”, “образец” или “стил” и представлява строго определена поредица от техники, които се изпълняват в определен ритъм. Самият ритъм и сила на техниките придават характера на всяка ката. По същество ката е комбинация от удари и блокове, използвани при бой най-често с повече от един въображаем противник. Целта на практикуването на ката е подобряване на техниките на трениращите карате, подобряване на баланса и дишането и увеличаване арсенала от използваните в кумите техники. Практическото значение на техниките, използвани в различните форми, се изучава в специална дисциплина, наречена бункай.

В оригиналния си вариант някои от формите са пренесени от Китай, по късно в Окинава, където са изпълнявани с оръжие (или пригодените за оръжие земеделски пособия като тонфа, сай, джо или бо), но при пренасянето им в Япония и забраната за носене и употреба на оръжия, част от движенията се променят и привидно някои техники губят смисъл спрямо първоначалният им замисъл и са трудни за анализ и интерпретация – бункай. В карате, както и в другите бойни стилове има многобройни видове ката, някои от тях са създадени специално за практикуване на базови техники и позиции в различни варианти, с цел подобряване маневреността, техничноста и физиката на трениращите, а други са модифицирани или заимствани от форми в основоположни стилове. Всички форми си имат имена, някои от тях са променяни с течение на времето, с пренасянето им от Китай през Окинава до Япония. За много от имената няма обяснение и може само да се гадае (били са кръщавани на герои или изобретения), докато в други самата форма обяснява своето име.

В днешно време, в ерата на състезанията много от практикуващите карате залагат само на войнствения си инстинкт и пренебрегват тренирането на кихон и ката, за да повишавт нивото си и бързо се отпускат след навършване на 30-35г. Така който практикува само кумите не е в състояние да практикува карате след като премине 40г. Също така в състезанията много от играещите в дисциплината ката са склонни да показват повече финес и красота във формите които играят, и всъщност истински силна техника трудно може да се види.
Важни елементи от ката са умствения аспект/концентрация, динамика на изпълнение, добър баланс и правилна траектория на техниките и позициите – зан шин.

 

БУНКАЙ – това е анализ на приложението (интерпретация) на дадена (комбинация/техника), без значение дали е част от ката или самостоятелна такава. В класическия бункай в карате, движенията са стилизирани, но тъй като в ката доста от движенията са променени спрямо оригиналния си вариант (поради изваждането на оръжията от употреба, или различните възгледи на практикуващите) то бункай е строго индивидуален, като главната му цел е да покаже как практикуващите възприемат и отразяват предварително договорена атака (техника).